सुर्खेतमा उद्यमशीलता प्रेरणा सम्मेलन

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उद्यमशीलता प्रेरणा सम्मेलन गरिएको छ । आर्थिक समृद्धि अहिले राष्ट्रको मूलमुद्दा भएकाले...