संघिय खरिदारमा भारी मात्रामा स्थाई जागिरको लागि अर्को अबसर 

 संघिय लोकसेवा आयोग ले देश भरिका 14 ओटा केन्द्रबाट परीक्षा हुने गरि संघिय खरिदार जस्तो गरिमामय पदमा जागिर को लागि फारम खुलाएको छ।

बिज्ञापन

मिति २०८०।११।३० गते रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पद (अप्राविधिक) को बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी पदको विज्ञापनको  सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

सम्बन्धित शिषर्कहरु